(english below)

Dette ten Doeschate is een veelzijdig beeldend kunstenaar. Ze maakt installaties, heeft haar eigen bonte kraam op markten, ze schildert en fotografeert. Op deze website staat een keuze uit haar werk.

 

schilderijen

De schilderijen van Dette ten Doeschate combineren abstracte en figuratieve elementen in composities die uitbundig en kleurrijk zijn. Ze schildert laag op laag, transparant en pasteus. Het werk heeft een dynamisch karakter; zelfs de meer introspectieve schilderijen stralen levensvreugde en hoop uit. Dette's schilderijen weerspiegelen haar liefde en aandacht voor landschap, natuur en cultuur.

 

installaties

Dette presenteert haar installaties aan de buitenwereld in de vorm van projecten, kramen en bouwwerken. Verzamelingen en natuur zijn terugkerende thema's.  De materialen vindt ze op rommelmarkten, in uitdragerijen en kringloopwinkels. Honderden wekkers, platenspelers, of oosterse tapijten. Niet gek dat ze ook een eigen marktkraam bedacht als installatie; iedere keer weer zorgvuldig opgebouwd uit bonte waar. En wat een plezier bij het fotograferen; kiezen, componeren.

 

inspiratie

Dette houdt van reizen in mediterrane gebieden, van struinen in bos en langs zee. Ze verdiept zich graag in cultureel erfgoed en architectonische ontwikkeling. In al haar werk is Dette op zoek naar evenwicht; bouwt ze, stapelt ze, combineert ze in een intuïtief, associatief en geconcentreerd spel.  Een installatie maakt ze vaak voor een specifieke plek - site specific - en is daarom eenmalig of permanent.

 


Dette ten Doeschate is a versatile visual artist. She makes installations, has her own colorful stall at markets, she paints and photographs. On this website you will find a selection of her work.

 

paintings

Dette ten Doeschate's paintings combine abstract and figurative elements in compositions that are exuberant and colorful. She paints layer upon layer, transparent and pasty. The work has a dynamic character; even the more introspective paintings radiate joie de vivre and hope. Dette's paintings reflect her love and attention for landscape, nature and culture.

 

installations

Dette presents her installations to the outside world in the form of projects, stalls and contructions. Collections and nature are recurring themes. She finds the materials at flea markets, in second-hand shops and thrift stores. Hundreds of alarm clocks, record players, or oriental rugs. Not surprising that she also came up with her own market stall as an installation; each time carefully constructed from colorful goods. And what a pleasure when photographing; choosing, composing.

 

inspiration

Dette enjoys traveling in the mediterranean, roaming in the woods and along the sea. She likes to immerse herself in cultural heritage and architectural development. In all her work, Dette is looking for balance; she builds, she stacks, she combines in an intuitive, associative and concentrated game. Her large installations are generally site specific and  therefore one-off or permanent.